BƠM CHÌM

BƠM CHÌM BƠM BÙN ROTOMEC MODEL RS Bơm chìm bùn ROTOMEC MODEL RS. ỨNG DỤNG CỦA MÁY BƠM CHÌM BƠM BÙN MODEL RS Bơm nước thải, bao gồm cả chất thải có chất rắn lơ lửng và sợi dài. Nước mưa và bơm bùn THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY BƠM CHÌM BÙN MODEL RS Lưu lượng 2 ÷ 150 l […]

Read more