BƠM CHÂN KHÔNG MỘT TẦNG

 BƠM CHÂN KHÔNG MỘT TẦNG hoạt động dựa trên nguyên lý piston kín chất lỏng, đặc biệt thích hợp để chiết các khí ngưng tụ có chứa hơi ẩm, hơi nước hoặc các khí có thể ngưng tụ, bên trong không có bề mặt kim loại tiếp xúc nên không cần tra dầu bôi trơn, chi phí bảo trì thấp. […]

Read more

BƠM CHÂN KHÔNG VÒNG NƯỚC 2BE

  Bơm chân không vòng nước 2BE cung cấp công suất hút từ 340-535m3/h, với độ chân không cuối cùng là 33mbar, đây là sản phẩm mới được phát triển của chúng tôi dựa trên bơm chân không vòng chất lỏng 2BE1152 cũ. Chúng tôi cung cấp các kích thước phác thảo giống nhau để thay thế bu lông và […]

Read more