MÁY BƠM THÙY CHÂU ÂU

MÁY BƠM THÙY CHÂU ÂU hoạt động nhẹ nhàng của hai cánh quạt tương tác tạo ra chuyển động của chất lỏng qua máy bơm, ít gây hư hại cho các hạt lơ lửng. Có thể sử dụng nhiều loại vật liệu rôto khác nhau, kết hợp với nhiều loại vật liệu cho tất cả các bộ phận bị ướt khác, […]

Read more

BƠM THÙY

BƠM THÙY là một loại bơm dịch chuyển dương. Nguyên lý dựa trên hai phần tử quay ngược chiều, được gọi là thùy quay. Chúng được gắn trên hai trục đồng bộ. Chuyển động quay của các thùy làm tăng thể tích buồng bơm ở phía hút. Điều này tạo ra lực hút, hút môi trường vào bơm thùy quay. […]

Read more