BƠM NƯỚC TRỤC ĐỨNG

MÁY BƠM NƯỚC TRỤC ĐỨNG CHÂU ÂU NORM PUMP Chi tiết hoạt động bơm nước trục đứng SCM-V Hút bích: DN 32 .. DN 65 Q ( Flow ) 100 m3/h H ( Head ) 175 m Motor (Rotation Per Minute): 2900 rpm Hướng Rotation (Motor): Chiều kim đồng hồ (phải) t (Nhiệt độ hoạt động) (1): -20 °C (min.) +120 °C (max.) Pd […]

Read more