BƠM NƯỚC LY TÂM TRỤC ĐỨNG

BƠM NƯỚC LY TÂM TRỤC ĐỨNG (SNLL) Bơm nước ly tâm trục đứng (SNLL) Operation Details ( thông số kỹ thuật bơm nước ly tâm trục đứng) DNS DN 50 .. DN 300 DND DN 32 .. DN 250 Q ( Flow ) 1700 m3/h H ( Head ) 100 m Motor 1450 – 3600 rpm Direction of Rotation Clockwise (Right) t […]

Read more