BƠM DẦU NÓNG MAS MODEL: KYP 80-200

Bơm dầu MAS DAF model: KYP 80-200    Trong ngành công nghiệp Việt Nam hiện nay, thì bơm dầu nóng, bơm dầu tải nhiệt cũng có một vai trò hết sức quan trọng, được sử dụng cho cả ngành công nghiệp như: ngành cơ khí , công nghiệp may, ngành xây dựng…và rất nhiều nữa, trong khi đó bơm dầu […]

Read more

BƠM DẦU MAS MODEL: KYP 65-200

Bơm dầu MAS DAF MODEL: KYP 65-200    Trong ngành công nghiệp Việt Nam hiện nay, thì bơm dầu nóng, bơm dầu tải nhiệt cũng có một vai trò hết sức quan trọng, được sử dụng cho cả ngành công nghiệp như, ngành cơ khí , công nghiệp may, ngành xây dựng…và rất nhiều nữa, trong khi đó bơm dầu […]

Read more