BƠM CHÂN KHÔNG VÒNG NƯỚC TC

   Bơm chân không vòng nước TC là bơm chân không hai giai đoạn. Nó chủ yếu được sử dụng trong ngành điện, công nghiệp hóa chất và công nghiệp hóa dầu, giải pháp đáng tin cậy và hiệu quả.    Bơm chân không vòng nước TC với rôto hai giai đoạn tích hợp có thể ngưng tụ hơi thoát […]

Read more