BƠM CHÂN KHÔNG VÒNG NƯỚC NASH

    Bơm chân không vòng nước NASH 2BV được thiết kế để cung cấp lưu lượng hút lên tới 600 m3/h với áp suất lên tới 33 mbar abs. Với áp suất âm thanh dưới 75 dBA, dòng 2BV mang lại khả năng vận hành yên tĩnh, không rung, đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn tiếng ồn nghiêm […]

Read more