BƠM CHÂN KHÔNG VÒNG NƯỚC 2BE

  Bơm chân không vòng nước 2BE cung cấp công suất hút từ 340-535m3/h, với độ chân không cuối cùng là 33mbar, đây là sản phẩm mới được phát triển của chúng tôi dựa trên bơm chân không vòng chất lỏng 2BE1152 cũ. Chúng tôi cung cấp các kích thước phác thảo giống nhau để thay thế bu lông và […]

Read more