Bơm cấp dịch HERMETIC MODEL: CAM 2/5 AGX 4.5

Bơm dịch lạnh HERMETIC – ĐỨC MODEL: CAM 2/5 AGX 4.5 đã được dành riêng để sáng chế, thiết kế và sản xuất của máy bơm ly tâm kín cho các ứng dụng trong ngành công nghiệp điện lạnh, hóa học và hóa dầu, công nghệ xử lý, và các ứng dụng tàu chở dầu đường bộ. Dãy bơm hở bao gồm […]

Read more

BƠM CẤP DỊCH NH3

  Bơm cấp dịch NH3 – HERMETIC – ĐỨC đã được dành riêng trong hơn 50 năm để sáng chế, thiết kế và sản xuất của máy bơm ly tâm kín cho các ứng dụng trong ngành công nghiệp điện lạnh, hóa học và hóa dầu, công nghệ xử lý, và các ứng dụng tàu chở dầu đường bộ. Dãy bơm hở […]

Read more

BƠM DỊCH LẠNH NH3- AMONIA EDUR

BƠM DỊCH LẠNH NH3- AMONIA EDUR Bơm dịch lạnh NH3 – Amonia Edur – Germany LPG gas delivery pump HÌNH ẢNH BƠM DỊCH LẠNH NH3- AMONIA EDUR Bơm khí lỏng được yêu cầu để dỡ hàng, nạp nhiên liệu, chuyển nhiên liệu và cho các quá trình chiết rót. Các yêu cầu rất cao: chênh lệch áp suất cao, vận […]

Read more

CHUYÊN MỤC: BƠM DỊCH LẠNH

BƠM DỊCH LẠNH AMONIAC HERMETIC-ĐỨC BƠM DỊCH LẠNH AMONIAC HERMETIC-ĐỨC   Công ty THIÊN QUANG chuyên cung cấp bơm dịch lạnh amoniac-NH3 chất lượng cao có giấy tờ CO (giấy chứng nhận xuất xứ), CQ ( giấy chứng nhận chất lượng đầy đủ ). Hiện nay có hai dòng sản phẩm nổi tiếng và đang được ưu chuộng thị trường […]

Read more