BƠM CÁNH GẠT

Cánh quạt của Bơm cánh gạt nằm trên và cùng một trục của trục bơm. Tuy nhiên, vỏ rôto lệch tâm và nằm trên một trục khác. Các cánh gạt được đặt bên trong rôto máy bơm và được phép di chuyển ra vào nhờ lò xo. Chuyển động như vậy, cho phép các cánh quạt chuyển chất lỏng giữa rôto và […]

Read more

BƠM CÁNH GẠT THỦY LỰC

Bơm cánh gạt thủy lực có tên tiếng anh là Vane pumps, tên gọi khác là bơm nhông. Nó chính là loại bơm được sử dụng rộng rãi nhất hiện nay và thích hợp cho những hệ thống cần lưu lượng, áp suất từ thấp đến trung bình. Thiết bị này thuộc nhóm bơm thể tích và hoạt động dựa trên […]

Read more