Bơm bánh răng

Máy bơm bánh răng là máy bơm không có van và chuyển vị tích cực. Mỗi máy bơm MIT là một giải pháp tùy chỉnh. Bơm bánh răng được thiết kế hoàn toàn để đáp ứng các yêu cầu của các ứng dụng. Tính năng và Vật liệu của Bơm bánh răng: Vật liệu được sử dụng trong máy bơm; Nó […]

Read more