PHỚT CƠ KHÍ – VÒNG BI DÙNG CHO BƠM DẦU TRUYỀN NHIỆT MAS

PHỚT CƠ KHÍ BURGMANN – GERMANY ( Mechanical seal )- BƠM DẦU TRUYỀN NHIỆT Từ giữa thập kỉ 50 phớt cơ khí trở nên phổ biến thay thế các phương pháp che kín truyền thống là hộp nhồi. So với kiểu hộp nhồi, phớt cơ khí có các ưu điểm sau: Giữ chặt khi có dịch chuyển hay dao động nhỏ trên trục. […]

Read more