BƠM BÁNH RĂNG YILDIZ

BƠM BÁNH RĂNG YILDIZ  Yildiz Pompa chủ yếu tham gia vào sản xuất máy bơm bánh răng công nghiệp được sử dụng rộng rãi trong chế biến các chất lỏng. Bao gồm các sản phẩm: bơm bánh răng bơm thực phẩm, bơm bánh răng mô đun, bơm bánh răng lệch hoặc bơm bánh răng xoắn, bơm thùy…. Ứng dụng : […]

Read more

BƠM CHÌM

BƠM CHÌM BƠM BÙN ROTOMEC MODEL RS Bơm chìm bùn ROTOMEC MODEL RS. ỨNG DỤNG CỦA MÁY BƠM CHÌM BƠM BÙN MODEL RS Bơm nước thải, bao gồm cả chất thải có chất rắn lơ lửng và sợi dài. Nước mưa và bơm bùn THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY BƠM CHÌM BÙN MODEL RS Lưu lượng 2 ÷ 150 l […]

Read more