BƠM DỊCH LẠNH HERMETIC MODEL: CNF

   BƠM DỊCH LẠNH HERMETIC MODEL: CNF là Dòng máy bơm một cấp CNF đặc biệt thích hợp với tốc độ phân phối cao và đầu bơm trung bình. Nhờ cấu trúc chắc chắn, dòng CNF được sử dụng trong nhiều nhà máy làm lạnh khác nhau và có thể vận chuyển tất cả các chất làm lạnh thông thường. THÔNG […]

Read more

BƠM DỊCH LẠNH HERMETIC MODEL: CAM 2/5 AGX 4.5

   Bơm dịch lạnh HERMETIC – ĐỨC MODEL: CAM 2/5 AGX 4.5 đã được dành riêng để sáng chế, thiết kế và sản xuất của máy bơm ly tâm kín cho các ứng dụng trong ngành công nghiệp điện lạnh, hóa học và hóa dầu, công nghệ xử lý, và các ứng dụng tàu chở dầu đường bộ. Dãy bơm hở bao […]

Read more

BƠM DỊCH LẠNH HERMETIC – ĐỨC

  Bơm dịch lạnh HERMETIC – ĐỨC đã được dành riêng trong hơn 50 năm để sáng chế, thiết kế và sản xuất của máy bơm ly tâm kín cho các ứng dụng trong ngành công nghiệp điện lạnh, hóa học và hóa dầu, công nghệ xử lý, và các ứng dụng tàu chở dầu đường bộ. Dãy bơm hở bao gồm […]

Read more

BƠM CẤP DỊCH HERMETIC

BƠM CẤP DỊCH HERMETIC – ĐỨC   Bơm cấp dịch HERMETIC – ĐỨC đã được dành riêng trong hơn 50 năm để sáng chế, thiết kế và sản xuất của máy bơm ly tâm kín cho các ứng dụng trong ngành công nghiệp điện lạnh, hóa học và hóa dầu, công nghệ xử lý, và các ứng dụng tàu chở dầu đường […]

Read more

BƠM DỊCH LẠNH NH3- AMONIA EDUR

BƠM DỊCH LẠNH NH3- AMONIA EDUR Bơm dịch lạnh NH3 – Amonia Edur – Germany LPG gas delivery pump HÌNH ẢNH BƠM DỊCH LẠNH NH3- AMONIA EDUR Bơm khí lỏng được yêu cầu để dỡ hàng, nạp nhiên liệu, chuyển nhiên liệu và cho các quá trình chiết rót. Các yêu cầu rất cao: chênh lệch áp suất cao, vận […]

Read more
1 2